Læringsmiljøet - skolens storsatsing

Alle elever skal ha lyst til å gå på skolen hver dag!

Mange personer sittende på gulvet i en hall

Milepæler i struktur- og relasjonsprosjektet (SR-prosjektet):

 • Oktober 2012: Dialogkonferanse elever/«Åssiden-konferansen» 600 elever jobbet i grupper på tvers av utdanningsprogram og trinn med følgende overskrift: «Alle elever skal ha lyst til å gå på skolen hver dag!». Samtlige av skolens 74 elevrådsrepresentanter ble skolert for å håndtere rollen som gruppeledere under konferansen.

November 2012: Planleggingsdag for alle 260 ansatte med samme overskrift: Alle elever skal ha lyst til å gå på skolen hver dag. Referater fra dialogkonferansen/elever er underlag for dagen.

 • Februar 2013: Foreldregrupper fra VG1 jobber med samme overskrift: Alle elever skal ha lyst til å gå på skolen hver dag. Referater fra dialogkonferansen/elever og de ansattes planleggingsdag er underlag for arbeidet.

 • Juni 2013: Opplæring i skolemegling for skolens sosialpedagogiske arbeidslag, Klar, ferdig, RO (KFR)

.• August 2013: fellessamling for alle ansatte med mobbeombud Bodil J. Houg. • Oktober 2013: felles studietur for alle ansatte med professor Thomas Nordal som faglig ansvarlig under overskriften «Lærerens ledelse av klasser og læringsprosesser». 

Skoleåret 2013-14: Mobbeombud Bodil J. Houg og elev- og læringombud Tore Remi Christensen skal ha fast samtidig kontortid på Åssiden vgs for å teste ut et lavterskeltilbud for elever i videregående skole. Frekvens: 1 gang per måned. 


Publisert 25. september 2013, oppdatert 29. juni 2015.