OPUS Drammen

Vi bidrar til utvikling og livslang læring i vår region!

Vi er organisert som en avdeling ved Åssiden videregående skole. Vår oppgave er å ivareta de voksnes rett til videregående opplæring. I tillegg er vi en regional utviklingsaktør som samarbeider med NAV, Kompetanse Norge, privat og offentlig næringsliv.

OPUS Drammen er et fylkeskommunalt voksenopplæringssenter for Drammen, Lier og deler av Asker.

Voksne som søker voksenopplæring har i det året de fyller 25 år rett til gratis realkompetansevurdering og videregående opplæring, hvis de ikke tidligere har fullført en slik opplæring.

Inntak
Veiledende søknadsfrist er 1. mars. På grunn av avvikling av sommerferie vil søknader som mottas etter 1.juni ikke bli behandlet før etter skolestart. Se utdanningstilbud.

Undervisningstider generell studiekompetanse
Se utdanningstilbud - generell studiekompetanse

Karriereveiledning
Karriereveiledningen retter seg i hovedsak mot voksne fra 20 år og eldre. Denne veiledningen får du på Karrieresenteret på Papirbredden.


Publisert 4. juni 2012, oppdatert 23. mars 2020.