Miljøfyrtårn

Åssiden videregående skole er sertifisert som miljøfyrtårn. Det formelle beviset ble overrekt 18.01.2019 og brukes i arbeidet mot å dokumentere miljøinnsats og samfunnsansvar.

 Administrasjonsleder Linda Hoseth og konsulent Fredrik Tollefsen har tatt imot det formelle beviset. Foto: Elise Maria Letrud
Administrasjonsleder Linda Hoseth og konsulent Fredrik Tollefsen med det formelle beviset. Foto: Elise Maria Letrud


Som yrkesfaglig skole er vi svært stolte over å være miljøsertifisert og vi  forbedrer oss mot å være så miljøvennlig som mulig.

Sertifisering hjelper med å redusere belastningen på miljøet samtidig som den legger til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

Det er opparbeidet gode systemer og planer for miljøinnsatsen, en større bevissthet på kildesortering og energibruken på skolen generelt. Ved å implementere det i den daglige driften og tilpasse det slik at det blir en naturlig del av hverdagen til både ansatte og elever, ønsker vi å oppnå i høyere grad en bevisstgjøring i det vi gjør hver dag.

Ved å bli mer bevisst på innkjøpene og forbruken vi har og ta med dette inn i undervisningen, søker vi å oppnå en god miljøbevissthet også blant våre elever.


Årlig klima- og miljørapport for 2018 


Publisert 19. mars 2019, oppdatert 25. mars 2019.