Skolen etablerer nye rutiner.

Oppdatert onsdag 18. mars.

Etter tre dagers drift i en unntakstilstand erfarer vi at både ansatte og elever etablerer nye rutiner.

- Både ansatte, elever og foresatte gir tilbakemelding om at de verdsetter at skolen opprettholder noen faste strukturer og rutiner. Vi har de første dagene lagt stor vekt på å etablere arenaer for digitalt samarbeid og samhandling mellom mennesker. Forutsigbarhet skal bidra trygghet i en ellers nokså kaotisk verden, sier rektor Ann-Mari.

Det faglige læringsarbeidet utvikles i samarbeid mellom lærere, elevene har både praktiske og teoretiske oppgaver. Opplæringen skal gi realistiske krav og forventninger, vi ønsker at absolutt alle skal kunne utvikle seg også i denne perioden. Foresatte kan følge med, det er bare å spørre eleven om å få se hans eller hennes plan til enhver tid.

Det meldes i dag om stedvis ustabile internettlinjer i Norge. Flere av de digitale læringsplattformene som It’s Learning og Teams har vært ustabile pga stor økning av antall aktive brukere. Vi gjør vårt for å bidra til å fordele belastningen på nettet og krysser fingrene for at det går bra fremover.

«Hva skjer fremover?»

- Det er mange som lurer på hva som skjer nå med skolegangen, med karakterer, eksamen, søkning til læreplass eller læreplass og mye annet. Det er fremdeles mye vi ikke vet, men skolen vil gjøre sitt beste for å hjelpe elevene frem, også i denne unntaksperioden, avslutter rektor.

 

 

 


Publisert 18. mars 2020, oppdatert 18. mars 2020.