Alle elever skal ha hjemmeskole frem til påske

Oppdatert 13. mars 2020.

Koronasituasjonen gjør at alle elever på Åssiden videregående skole skal ha hjemmeskole frem til påsken. Selv om skolebygningene ikke skal benyttes, vil altså elevene få opplæring av sine lærere.

Det betyr at elevene må forholde seg til sine digitale læringsplattformer, som It’s Learning eller Teams. Mandag 16. vil elevene få oversikt over planen for neste uke. Elevene må sørge for å holde seg oppdatert på skolens plan, den digitale undervisningen er obligatorisk.

 

-----

Torsdag 12. mars:

Koronasituasjonen: Viken fylkeskommune går over til digital opplæring på de videregående skolene

- Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Derfor tar Viken fylkeskommune nye grep og fra og med i morgen fredag 13. mars flyttes all opplæring på de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen frem til påske, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.

Les mer her: https://viken.no/aktuelt/koronasituasjonen-viken-fylkeskommune-gar-over-til-digital-opplaring-pa-de-videregaende-skolene.21598.aspx 

- Skolen vil komme tilbake med informasjon om hvordan hjemmeskole for elevene skal gjennomføres, sier rektor Ann-Mari Henriksen. Elever i ulike utplasseringsopphold skal heller ikke møte til arbeid i morgen.

 

 

-----

Oppdatert 10. mars:

Viken fylkeskommunen innfører nå full stopp i utenlandsreiser for ansatte og elever, og strammer inn på arrangementer. Dette gjelder også Åssiden videregående skole. 

Fylkeskommunen innfører nå tiltak etter «føre var»-prinsippet og ønsker å bidra i den nasjonale dugnaden for å unngå spredning av koronasmitten. Derfor er det nå besluttet å avlyse utenlandsreiser og stramme inn på arrangementer på ubestemt tid. Det skjer med umiddelbar virkning fra og med 10.03. 

Stopp for skoleturer til utlandet

Det innføres nå reisestopp for alle utenlandsreiser i Viken fylkeskommunes regi for både ansatte og elever. Det betyr blant annet at planlagte skoleturer til utlandet må avlyses så lenge forbudet varer.

Det er situasjonen de siste dagene med en rask eskalering av utbredt smitte i flere land - som igjen kan medføre strakstiltak som portforbud, karantene og lignende - som er en medvirkende årsak til at vi gjør dette grepet.

Innstramming av arrangementer

Skolene har nå fått beskjed om å vurdere om det er strengt nødvendig å avholde større arrangementer som involverer mange eksterne deltakere,  eller om disse skal avlyses. Dette gjelder for eksempel informasjonsmøter, foreldremøter, tilstelninger, kurs, eller «åpen skole»-dager.

Innstrammingen gjelder også for ansattes/elevers deltakelse på lignende eksterne arrangementer - dersom dette strengt tatt ikke er nødvendig for undervisningen og øvrig skoledrift. 

For spørsmål ta kontakt med rektor Ann-Mari Henriksen på mobil 97 68 04 75.

----------

Informajon fra 8. mars:

Helsedirektoratet utvidet lørdag 7. mars anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Listen over disse områdene er nå oppdatert og utvidet. Og Åssiden vgs ber ansatte og elever som kommer inn under denne kategorien om å holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst – uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Åssiden vgs følger med det opp folkehelsemyndighetenes tiltak for å bidra til at smitterisikoen tas ytterligere ned, av hensyn til sårbare grupper. 

Anbefalingen omfatter at de som har vært i områder med vedvarende smitte ikke går på jobb eller skole, unngår reiser, ikke tar offentlig transport og unngår andre steder der man lett kommer nær andre.

Anbefalingen har også tilbakevirkende kraft. Det betyr at alle som har kommet hjem fra områder med vedvarende smitte i løpet av de siste fjorten dagene, bør holde seg hjemme til det har gått fjorten dager etter hjemkomst.

Se oppdatert liste over områder med vedvarende smitte på www.fhi.no .

Vi ber om at fravær på grunn av slik karantene meldes skolen/arbeidsgiver snarest mulig.

Friske elever eller ansatte i karantene

  • Friske elever som nå bes om å gå i karantene vil få et alternativt undervisningsopplegg de dagene de må være hjemme.
  • Friske ansatte uten symptomer på smitte oppfordres til å opprettholde så normal arbeidssituasjon som mulig gjennom å bruke de digitale samhandlingskanalene våre i Office 365.

Hold deg oppdatert:

Vi oppfordrer igjen alle til å holde seg løpende oppdatert om helsemyndighetenes anbefalinger, råd og føringer på Folkehelseinstituttets hjemmeside www.fhi.no

Det er denne informasjonen Viken fylkeskommune hele tiden legger til grunn for sine vurderinger. Se også spørsmål og svar på - https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19

For mer informasjon ta kontakt med rektor Ann-Mari Henriksen, 97 68 04 75. 

 

 


Publisert 27. februar 2020, oppdatert 13. mars 2020.