Elevtjenesten

Elevtjenesten er en samlebetegnelse på rådgivertjenesten, skolehelsetjenesten, PPOT og Klar Ferdig Ro.

Rådgivertjenesten består av sosialrådgivere, minoriteterådgiver og karriererådgivere. 

Skolehelsetjenesten består av helsesøster og psykiatrisk sykepleier.

Ønsker du kontakt med rådgivertjenesten eller skolehelsetjenesten?

Last ned appen!


Publisert 13. september 2012, oppdatert 19. mars 2019.