Eksamen Åssiden vgs

Viktig informasjon til eksamen for elever og privatister.

Alle privatisteksamener vil bli gjennomført. Skriftlige privatisteksamen avholdes på oppsatt dato. For muntlig eller muntlig-praktisk eksamen kan det bli endringer i opprinnelig tidsplan. De privatistene det gjelder, får beskjed direkte om endringene.

Privatister må følge de retningslinjene som gjelder for å bidra til at smitte ikke spres. For å begrense dråpesmitte er det avgjørende å ha god hostehygiene og å holde avstand. Det er viktig at alle kandidater er kjent med tiltakene. Les mer om gjennomføring av privatisteksamen våren 2020 her

Kandidater som ikke skal møte på eksamen

  • Kandidater med påvist smitte av Covid19
  • Kandidater som har symptomer som ligner symptomer på Covid19, også milde symptomer
  • Kandidater som er i risikogrupper for alvorlig forløp av Covid19
  • Kandidater som er i karantene/isolasjon

Kandidater som er syke, i isolasjon eller karantene under eksamen, har rett til utsatt eksamen. Du må melde fra til skolen så snart som mulig hvis du ikke kan møte til eksamen, i tillegg må du sende inn dokumentasjon for fravær snarest, senest 2 uker etter eksamen. Les mer her

 

FØR EKSAMEN MÅ DU LESE:  Eksamensreglement 
Privatister må også lese: Informasjon til privatister (Viken Buskerud)
Det står også mye nyttig her: Ta fag som privatist (Udir)

 

Datoer for eksamen våren 2020:

15. mai kl 09:00: Trekkeksamener for elever på studieforberedende utdanningsprogram kunngjøres på ITS (ASVS-ELEVER).

Elev-eksamenene skal ikke avholdes, regjeringen har avlyst alle eksamener for elever. 


Eksamen for privatister

Privatister finner informasjon om sine eksamener på privatistweb.no: dato, klokkeslett og rom. Husk at den oppdateres når eksamen nærmer seg.
EKSAMENSPLAN FOR ÅSSIDEN VIDEREGÅENDE SKOLE VÅREN 2020
Datoer og opplysninger om alle skriftlige eksamener finner du fordelt på 2 eksamensplaner: Udir og VigoIKS (norsk og matte yrkesfag + programfag)

Resultat på skriftlig eksamen forventes ved skoleslutt (våreksamen) og i begynnelsen av januar (høsteksamen).
Privatister finner sine karakterer på privatistweb, elever som har hatt ny elev-eksamen på høsten finner karakteren på skolearena og får også brev.

 

Info om eksamen

Elever: Oversikt legges på ITS (ASVS-ELEVER). Trekkfag annonseres på infoskjerm
De som har meldt seg til ny-eleveksamen (fag fra forrige skoleår) får brev.

Privatister melder seg opp til eksamen på privatistweb og finner opplysninger om sin eksamen der.
NB! Privatister som skal melde seg opp til tverrfaglig praktisk eksamen i yrkesfag: Skriftlige eksamen i programfagene på samme nivå må være bestått (eller man må ha meldt til disse i samme eksamensperiode som den praktiske)

HUSK:
* TA MED LEGITIMASJON MED BILDE PÅ EKSAMENSDAGEN 
* VI HAR VELDIG FÅ PARKERINGSPLASSER. 
P-plass ved Berskaughallen kan benyttes (5-6 minutter gangavstand til skolen)
* SKOLEN ER ET RØYKFRITT OMRÅDE

  

Hva skal jeg forberede meg på før eksamen?

Eksamensoppgaven er laget etter kompetansemålene i lærerplanen. Her finner du læreplanen for ditt fag.
I tillegg til lærebøker for faget og egne notater, finner du lærestoff til mange fag på NDLA og der er emnene delt inn etter kompetansemål. 
Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her (finnes ikke i alle fag, og kun for skriftlig eksamen)
Alle hjelpemidler er tillatt, men det er ikke anledning til å bruke Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon under eksamen. 
Disse nettsidene er tilgjengelig under skriftlig og muntlig eksamen, for elever og privatister. Last ned oversikten lokalt på din pc, slik at du har dem tilgjengelige under eksamen og gjør deg kjent med nettsidene i forkant. 

Retningslinjer fra Viken Buskerud: 
Praktisk tverrfaglig eksamen og Muntlig / muntlig-praktisk eksamen 


Eventuell klage på standpunktkarakter eller eksamen:

Standpunktkarakter: Benytt skjema "Klage på standpunktkarakter", husk å signere.
Eksamen:
Klageskjema og informasjon om klageadgang: http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Privatist/Klagerett/
Klageskjema sendes til assid...@viken.no. Elever og privatister benytter samme skjema.
Klagefrist er 10 dager fra du er gjort kjent med eller burde gjort deg kjent med karakteren.  

Har du spørsmål om eksamen?

Ta kontakt med Elisabeth Wiiger (eleveksamen) eller Ragnhild Stampe Nilsen (privatisteksamen) 
                         Elisab...@bfk.no                  Ragnhi...@bfk.no


Publisert 13. september 2012, oppdatert 19. juni 2020.